Yaz Okulu Direktörümüzün Mektubu

Değerli Velilerimiz Merhaba

Derya ERÇEVİK
Kurucu ve Başkan
Yaz Kampı ve Yaz Okulu Direktörü
Haftasonu Spor Sanat İnovasyon Merkezi Direktörü / TED Rönesans Koleji
GSM : 0532 424 33 55 * EMAIL : derya.ercevik@unibasket.com

Spor Okulu, Sanat Okulu, Yaz Kampı, Yaz Okulu vb. Okul Dışı Faaliyetler (extracurricular activities) bütün dünyada ve özellikle çağdaş ülkelerde eğitim sistemi içinde olduğu gibi eğitim sisteminin dışında da birçok kurum, kuruluş, kulüp gibi resmi ve özel yapılar tarafından çok geniş biçimde uygulanmakta ve özellikle eğitim sistemi içinde geniş biçimde verilemeyen, çocuk ve gençlerin, akademik yaşamın dışındaki fakat hayatın içindeki birçok alanda çok yönlü gelişimlerini, zamanlarını verimli ve kazanımlı geçirmelerini amaçlayan, bunun yanı sıra, ilgi, sevgi alanlarını da ortaya çıkarmayı hedefleyen faaliyetlerdir.

Çağdaş dünyada “Okul Dışı Faaliyetler” resmi veya yetkili sistemin denetim ve kontrolü altında sürdürülen faaliyetlerdir. Ülkemizde ise bu alanda hiçbir denetim ve kontrol bulunmamaktadır ve konunun uzmanı olsun olmasın, bir girişimci kolaylıkla bu tarz bir faaliyette bulunabilmektedir. Örneğin ; 15 – 20 çocuk bulan, spor mağazasından 10 ad. Top alan, birkaç saat de bir okul salonunu kiralayabilen herkes ülkemizde basketbol okulu kurabilmekte, faaliyette bulunabilmekte, bu sporun okulunu, kursunu, kampını kurgulayıp uygulayabilmektedir. Birçok branşta aynı husus söz konusudur. 30 milyon çocuk ve genç nüfusuna sahip ülkemizde, resmi sistemin bu konuda yeterli hassasiyeti göstermemesi üzücüdür.

Yine özellikle ülkemizde, hayatımızın olmazsa olmazı spor, sanat gibi faaliyetler milli eğitim sistemimizin bünyesinde yeterli düzeyde yer almadığından, (özel okullarda kısmen yer veriliyor, ancak devlet okullarında yok denecek düzeyde uygulama söz konusudur.) bu önemli görev, milli eğitim sisteminin dışındaki kişi ve kurumlarca yerine getiriliyor ve büyük oranda da “ticari öncelikli düşünce ve hareket tarzı” ile uygulanmaya çalışılıyor, bunun sonucu olarak da ; çocuk ve gençler açısından hem yanlış eğitim / zaman kaybı (örneğin ; federasyon onaylı olmayan bir basketbol okulu) ve hem de yaşamsal riskler taşıyan faaliyetler (örneğin ; gerekli uzmanlık ve niteliğe sahip olmayan kişi ve kurumlarca uygulanan yaz kampı / yaz okulu) haline dönüşebiliyor.

20 yılda 65 kampı başarıyla uygulamış bir spor kulübü olarak, bu uzun süreç içerisinde iyi uygulamaların yanı sıra, çok yetersiz, verimsiz ve riskler taşıyan uygulamalara da tanık olduk.

“Uni Akademi / Unibasket Spor, Sanat, Inovasyon ve Oyun Kulübü” müz ; yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde, ülkemizde çok az sayıda var olan, nitelikli/verimli/istikrarlı/başarılı kulüpten biridir. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyim düzeyinin yanısıra her zaman gururla ifade ettiğimiz, insani bakış açımız ve çocuk ve spor sevgimiz, kulübümüzü, ekibimizi ve faaliyetlerimizi çok farklı kılıyor ve ailelerimizin ilgi, sevgi, güven ve takdir duygularına mazhar olmamızı sağlıyor.

“Okul Dışı Faaliyetler – Extra Curricular Activities” konusunda (kulübümüze/ faaliyetlerimize katılmasanız bile) sizi ayrıntılı bilgilendirmekten, sevgili çocuğumuzu doğru yönlendirmekten, faaliyet alanlarımızda en üst düzeyde hizmet sunmaktan ve TED Rönesans Koleji’ mizin olağanüstü kullanışlı, konforlu, estetik tesislerinde uygulayacağımız “Uni Akademi Yaz Okulu” projemizde çocuğumuza yer vermekten ve yaşamına kazanımlar sağlayacak, verimli ve keyifli bir yaz süreci yaşamasını sağlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı değerlendirmenize sunuyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla